Giới thiệu về Quyền truy cập VIP

Khách hàng thân thiết được nâng cấp lên trạng thái VIP. Điều này có thể xảy ra sau một số đơn đặt hàng nhất định, tổng số tiền chi tiêu, để lại đánh giá tốt trên trang bên ngoài và nhiều lý do khác.

  • Tiếp cận các sản phẩm chỉ dành cho VIP
  • Hỗ trợ ưu tiên
  • Giảm giá và giao dịch độc quyền
  • Quy tắc hoàn tiền thoải mái hơn
  • Và nhiều hơn nữa (trong các tác phẩm)

Nhóm của chúng tôi thường đưa ra quyết định nâng cấp khách hàng lên trạng thái VIP, nhưng hãy tự mình áp dụng bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận từng ứng dụng.

 

Ứng dụng VIP

Hoàn thành ít nhất các trường có dấu hoa thị màu đỏ.