Thông tin giao hàng

Chúng tôi gửi bằng thư thông thường, không theo dõi. Bao bì rời rạc và nội dung được bảo vệ tốt.

Vận chuyển được thực hiện từ Luxembourg. Với tình hình COVID-19 hiện tại, thời gian vận chuyển có thể bị chậm trễ ngoài dự kiến, nhưng nhìn chung đây phải là thời gian vận chuyển trung bình trên toàn thế giới. Xin lưu ý rằng bạn sẽ nhận được một email khi đơn đặt hàng của bạn đã được gửi đi. Trung bình chúng tôi cần 1-3 ngày để chuẩn bị đơn hàng của bạn.

Châu Âungày 3-7
Hoa Kỳngày 14-30
Châu phingày 14-30
Châu Á & Châu Đại Dương30 + ngày