Chương trình VIP đã bắt đầu

Khách hàng trung thành và / hoặc bất kỳ ai mà chúng tôi cho là xứng đáng với trạng thái VIP hiện được cấp một.

Trở thành thành viên VIP trên BenzoKing, com cung cấp cho bạn danh sách các lợi thế:

  • Tiếp cận các sản phẩm chỉ dành cho VIP
  • Hỗ trợ ưu tiên
  • Giảm giá và giao dịch độc quyền
  • Quy tắc hoàn tiền thoải mái hơn
  • Và nhiều hơn nữa (trong các tác phẩm)

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đạt được trạng thái VIP đó, vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn nhấn vào đây..

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *