Chính sách hoàn tiền

Không nhận được đơn đặt hàng

Trong quá trình thanh toán, bạn phải xác nhận các sản phẩm bạn đặt hàng được phép nhập khẩu vào quốc gia của bạn.
Trong trường hợp bạn đặt hàng có chứa các mặt hàng bị kiểm soát hoặc bị cấm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

Đơn đặt hàng bị hỏng hoặc không đầy đủ

Nếu đơn đặt hàng của bạn đến nơi không đầy đủ hoặc bị hỏng, vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số hình ảnh để chúng tôi có thể quyết định số tiền sẽ được hoàn lại cho bạn.

Hoàn lại tiền

Tất cả các khoản hoàn trả sẽ được phát hành trong vòng 30 ngày dưới dạng BTC (Bitcoin).