Polisi Bayaran Balik

Tidak menerima pesanan

Semasa pembayaran, anda diminta untuk mengesahkan produk yang anda pesan dibenarkan untuk diimport di negara anda.
Sekiranya anda membuat pesanan yang mengandungi barang yang dikawal atau dilarang, kami tidak akan melakukan pengembalian dana.

Pesanan rosak atau tidak lengkap

Sekiranya pesanan anda tidak lengkap atau rosak, sila berikan beberapa foto kepada kami supaya kami dapat memutuskan berapa banyak yang akan dikembalikan kepada anda.

Pengembalian

Semua bayaran balik akan dikeluarkan dalam masa 30 hari dalam bentuk BTC (Bitcoin).