Πολιτική Επιστροφής

Δεν ελήφθησαν παραγγελίες

Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα προϊόντα που παραγγέλνετε επιτρέπεται να εισαχθούν στη χώρα σας.
Σε περίπτωση που κάνετε παραγγελία που περιέχει ελεγχόμενα ή απαγορευμένα αντικείμενα, σε καμία περίπτωση δεν θα εκδώσουμε επιστροφές χρημάτων.

Κατεστραμμένες ή ελλιπείς παραγγελίες

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας φτάσει ημιτελής ή κατεστραμμένη, δώστε μας μερικές φωτογραφίες, ώστε να αποφασίσουμε πόσο θα πρέπει να επιστραφεί σε εσάς.

Επιστροφές

Όλες οι επιστροφές χρημάτων θα εκδοθούν εντός 30 ημερών με τη μορφή BTC (Bitcoin).